Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH CỦA CÁC LỚP KHỐI 6 NĂM HỌC 2022 - 2023

Các lớp khối 6 năm học 2022 - 2023 : Xem

SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM HỌC 2021 - 2022

*   SỬ DỤNG CÂU HỎI MAIEUTIC TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH LỚP 9: của Thầy Minh Ngọc : Xem

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA DÙNG Ở TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

Phụ huynh học sinh liên hệ đặt SGK cho học sinh tại thư viện nhà trường vào buổi sáng các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA

Sách giáo khoa lớp 6 : Xem.

Sách giáo khoa lớp 7 : Xem

  
 Liên hệ web
  
 Văn bản

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024 Trường THCS Cao Thắng

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024 : xem

Kế hoạch số 1108/KH-GDĐT ngày 23/6/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024

        Kế hoạch số 1108/KH-GDĐT ngày 23/6/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 : xem

Công văn số 929/SGDĐT-QLCL ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa V/v hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024

Công văn số 929/SGDĐT-QLCL : xem

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS CAO THẮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Cao Thắng : xem

Công văn số 9577/UBND-KGVX ngày 06 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Nghị Quyết số 12/2022/NQ-HĐND NGÀY 23/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Công văn số  9577/UBND-KGVX ngày 06 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Nghị Quyết số 12/2022/NQ-HĐND NGÀY 23/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa : xem

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022 - 2023

Công văn số 642/KH-GD ĐT ngày 09/6/2022 của Phòng Giáo dục Đào tạo Nha Trang "Về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023" : xem

Công văn số 560/SGD ĐT-QLCL ngày 17/03/2022 "Về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Công văn : xem

Công văn 620/SGDĐT-QLCL ngày 22/3/2021 của Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa

Công văn hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022:   Xem

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS CAO THẮNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2022 và TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

Xem

Quyết định 2536 về khung thời gian năm học 2019 - 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa :

Xem

  
 Lượt truy cập
  
QUI CHẾ HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THCS CAO THẮNG NHIỆM KỲ 2013 -2018

Xem Qui chế Hội khuyến học nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Trường THCS Cao Thắng : tại đây.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC

TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

NHIỆM KỲ 2013 - 2018

 

Stt

Họ, tên

Chức vụ

Chức vụ  trong BCH

01

Cung Hoàng Quân

Trưởng ban Đại diện CMHS

Chủ tịch

02

Phạm Tâm

Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch thường trực

03

Trương Thị Kim Liên

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch giám sát tài chính

04

Trần Thị Như Loan

Thư ký Hội đồng

Thư ký

05

Nguyễn Thị Kim Chi

Kể toán

Kế toán

06

Lê Phước Hồng

Ban Thanh Tra nhân dân

Ủy viên kiểm tra

07

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Chủ tịch Công đoàn

Ủy viên

08

Lê Thanh Danh

Bí thư Chi Đoàn

Ủy viên

09

Phan Công Chánh

Tổ trưởng Sử-Địa-Ngoại ngữ

Ủy viên

10

Cao Thị Lan Chi

Tổ trưởng Ngữ văn-Nhạc-Họa

Ủy viên

11

Trần Minh Liên

Tổ trưởng Tự nhiên

Ủy viên

12

Nguyễn Thị Phương Mai

Tổ trưởng Văn phòng

Ủy viên

13

Chu Thị hồng Nhung

TPT Đội TNTP

Ủy viên

14

Nguyễn Thị Kim Thủy

Thủ quỹ

Ủy viên


           DANH SÁCH  BAN THƯỜNG TRỰC HỘI KHUYẾN HỌC

TRƯỜNG THCS CAO THẮNG NHIỆM KỲ 2013-2018

 

 

Stt

Họ, tên

Chức vụ

Chức vụ  trong Ban thường trực

01

Cung Hoàng Quân

Trưởng ban Đại diện CMHS

Chủ tịch

02

Phạm Tâm

Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch thường trực

03

Trương Thị Kim Liên

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch giám sát tài chính

04

Trần Thị Như Loan

Thư ký

Thư ký

05

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Chủ tịch Công đoàn

Thành viên

 

 Tìm kiếm

  
 Hỗ trợ cá nhân đơn vị
  
 Hình ảnh
  
Địa chỉ: Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3891106   Email: c2cthang.nt@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Kim Duyên - Hiệu trưởng
Thiết kế bởi CenIT