Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH CỦA CÁC LỚP KHỐI 6 NĂM HỌC 2022 - 2023

Các lớp khối 6 năm học 2022 - 2023 : Xem

SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM HỌC 2021 - 2022

*   SỬ DỤNG CÂU HỎI MAIEUTIC TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH LỚP 9: của Thầy Minh Ngọc : Xem

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA DÙNG Ở TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

Phụ huynh học sinh liên hệ đặt SGK cho học sinh tại thư viện nhà trường vào buổi sáng các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA

Sách giáo khoa lớp 6 : Xem.

Sách giáo khoa lớp 7 : Xem

  
 Liên hệ web
  
 Văn bản

Công văn số 2424/GDĐT-THCS ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Phòng GD ĐT Nha Trang "V/v truyền thông về việc chuyển đổi số và phổ biến các kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin"

Công văn 2424/GDĐT-THCS : xem

Kế hoạch thực hiên Quy chế dân chủ năm học 2023 - 2024

+ Kế hoạch số 112/KH-CT ngày 08 tháng 9 năm 2023 : xem.

+ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường : xem.

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC

Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học : xem.

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024 Trường THCS Cao Thắng

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024 : xem

Kế hoạch số 1108/KH-GDĐT ngày 23/6/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024

        Kế hoạch số 1108/KH-GDĐT ngày 23/6/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 : xem

Công văn số 929/SGDĐT-QLCL ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa V/v hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024

Công văn số 929/SGDĐT-QLCL : xem

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS CAO THẮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Cao Thắng : xem

Công văn số 9577/UBND-KGVX ngày 06 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Nghị Quyết số 12/2022/NQ-HĐND NGÀY 23/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Công văn số  9577/UBND-KGVX ngày 06 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Nghị Quyết số 12/2022/NQ-HĐND NGÀY 23/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa : xem

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022 - 2023

Công văn số 642/KH-GD ĐT ngày 09/6/2022 của Phòng Giáo dục Đào tạo Nha Trang "Về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023" : xem

Công văn số 560/SGD ĐT-QLCL ngày 17/03/2022 "Về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Công văn : xem

  
 Lượt truy cập
  
SINH HOẠT NGÀY 20 THÁNG 10

      Nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2012), công đoàn cơ sở Trường THCS Cao Thắng đã tổ chức cho anh chị em giáo viên, công nhân viên buổi hoạt động tập thể thông qua thi đấu cầu lông và thi nấu ăn giữa các tổ trong nhà trường.

   Chị em trong trang phục thể thao thi đấu cầu lông

  Kết quả :

     + Giải nhất : cô Kim Yến - Tổ Sử Địa Ngoại ngữ

     + Giải nhì : cô Phạm Thúy - Tổ Tự nhiên .

 Các tổ chuẩn bị phần thi nấu các món ăn

Các tổ hoàn thành món dự thi :

  + TỔ TỰ NHIÊN

    + TỔ SỬ ĐỊA NGOẠI NGỮ

   + TỔ VĂN NHẠC HỌA CÔNG DÂN

    + TỔ HÀNH CHÍNH

KẾT QUẢ :

    + Giải nhất : Tổ Tự nhiên

    + Giải nhì : Tổ Hành chính .

    + Giải ba : Tổ Sử Địa Ngoại ngữ và Tổ Văn Nhạc Họa Công dân

 
  

SINH HOẠT NGÀY 20 THÁNG 10

      Nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2012), công đoàn cơ sở Trường THCS Cao Thắng đã tổ chức cho anh chị em giáo viên, công nhân viên buổi hoạt động tập thể thông qua thi đấu cầu lông và thi nấu ăn giữa các tổ trong nhà trường.

   Chị em trong trang phục thể thao thi đấu cầu lông

  Kết quả :

     + Giải nhất : cô Kim Yến - Tổ Sử Địa Ngoại ngữ

     + Giải nhì : cô Phạm Thúy - Tổ Tự nhiên .

 Các tổ chuẩn bị phần thi nấu các món ăn

Các tổ hoàn thành món dự thi :

  + TỔ TỰ NHIÊN

    + TỔ SỬ ĐỊA NGOẠI NGỮ

   + TỔ VĂN NHẠC HỌA CÔNG DÂN

    + TỔ HÀNH CHÍNH

KẾT QUẢ :

    + Giải nhất : Tổ Tự nhiên

    + Giải nhì : Tổ Hành chính .

    + Giải ba : Tổ Sử Địa Ngoại ngữ và Tổ Văn Nhạc Họa Công dân

 
 Tìm kiếm

  
 Hỗ trợ cá nhân đơn vị
  
 Hình ảnh
  
Địa chỉ: Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3891106   Email: c2cthang.nt@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Kim Duyên - Hiệu trưởng
Thiết kế bởi CenIT