Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH CỦA CÁC LỚP KHỐI 6 NĂM HỌC 2022 - 2023

Các lớp khối 6 năm học 2022 - 2023 : Xem

SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM HỌC 2021 - 2022

*   SỬ DỤNG CÂU HỎI MAIEUTIC TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH LỚP 9: của Thầy Minh Ngọc : Xem

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA DÙNG Ở TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

Phụ huynh học sinh liên hệ đặt SGK cho học sinh tại thư viện nhà trường vào buổi sáng các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA

Sách giáo khoa lớp 6 : Xem.

Sách giáo khoa lớp 7 : Xem

  
 Liên hệ web
  
 Văn bản

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024 Trường THCS Cao Thắng

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024 : xem

Kế hoạch số 1108/KH-GDĐT ngày 23/6/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024

        Kế hoạch số 1108/KH-GDĐT ngày 23/6/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 : xem

Công văn số 929/SGDĐT-QLCL ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa V/v hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024

Công văn số 929/SGDĐT-QLCL : xem

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS CAO THẮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Cao Thắng : xem

Công văn số 9577/UBND-KGVX ngày 06 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Nghị Quyết số 12/2022/NQ-HĐND NGÀY 23/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Công văn số  9577/UBND-KGVX ngày 06 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Nghị Quyết số 12/2022/NQ-HĐND NGÀY 23/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa : xem

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022 - 2023

Công văn số 642/KH-GD ĐT ngày 09/6/2022 của Phòng Giáo dục Đào tạo Nha Trang "Về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023" : xem

Công văn số 560/SGD ĐT-QLCL ngày 17/03/2022 "Về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Công văn : xem

Công văn 620/SGDĐT-QLCL ngày 22/3/2021 của Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa

Công văn hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022:   Xem

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS CAO THẮNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2022 và TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

Xem

Quyết định 2536 về khung thời gian năm học 2019 - 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa :

Xem

  
 Lượt truy cập
  
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày 03 tháng 10 năm 2015, nhà trường đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức năm học 2015 - 2016.

    Hội nghị đã thông qua Nghị quyết và cam kết thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra trong năm học 2015 - 2016.

Nội dung kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016

     Chỉ tiêu cụ thể:

 a.  Huy động 100% học sinh TN tiểu học vào lớp 6 THCS.

      - Thực hiện tốt mọi biện pháp để duy trì sĩ số và tỉ lệ bỏ học dưới 1%

          b. TN/THCS :100% trở lên.

        c. Chuyển cấp 3 công lập: 70%, vào trường nghề và ngoài công lập khác : 15% trở lên (so với tổng số học sinh 9).

          d.  Xếp loại văn hóa, hạnh kiểm

              -  Xếp loại hạnh kiểm:

 Tốt:  60%;  Khá: 37% ;  TB: 3% ;  Yếu: 0%;

              - Xếp loại học lực:

         + Giỏi: 21% ;   Khá: 36 %  ;   TB: 36%  ;  Yếu, kém : 07% (kém  0,5%).

         + Lên lớp sau kỳ thi lên lớp trong hè năm 2015: 98,5% trở lên.

   - HS Giỏi cấp TP trở lên : 01 trở lên.  

 e. Hiệu quả đào tạo: 90% trở lên

           f. Thi đua

              - Trường : Tập thể  Lao Động Tiên Tiến, giữ vững các chuẩn của trường Chuẩn Quốc gia;

              - Đạt cơ quan “Văn hóa” cấp TP;

              - Chi bộ : Trong sạch vững mạnh;

              - Công đoàn: Xuất sắc;

              - Liên đội: Vững mạnh cấp Tỉnh;

              - Đơn vị  Giáo dục thể chất Tiên tiến cấp TP;

              - Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02; kết nạp đảng viên mới : 01;

              -  GV dạy giỏi TP : 03;

              - Đạt LĐTT : 88 % (39 người) /tổng cb, gv, cnv;

           - Đạt chuẩn nghề nghiệp theo chuẩn GV/THCS:100% và đều XL Khá, Tốt;

              - 100% CB,GV,NV : hoàn thành nhiệm vụ và xếp Khá trở lên;

              - GV dạy giỏi cấp  trường (Theo TT 21): 70 % trở lên, không có gv có nghiệp vụ sư phạm từ TB trở xuống; GV chủ nhiệm Giỏi: 38% (7 gvcn) trở lên.

              - Lớp TT: 50% trở lên; HS G : 21%, HSTT: 36%;

           - Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lí và dạy học (tất cả CB-VC đang giảng dạy và phụ trách công tác văn phòng đều sử dụng thành thạo tin học văn phòng, cán bộ quản lý (từ tổ đến BGH) có bằng A tin học.

Một số hình ảnh hoạt động của Hội nghị :

 
  

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày 03 tháng 10 năm 2015, nhà trường đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức năm học 2015 - 2016.

    Hội nghị đã thông qua Nghị quyết và cam kết thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra trong năm học 2015 - 2016.

Nội dung kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016

     Chỉ tiêu cụ thể:

 a.  Huy động 100% học sinh TN tiểu học vào lớp 6 THCS.

      - Thực hiện tốt mọi biện pháp để duy trì sĩ số và tỉ lệ bỏ học dưới 1%

          b. TN/THCS :100% trở lên.

        c. Chuyển cấp 3 công lập: 70%, vào trường nghề và ngoài công lập khác : 15% trở lên (so với tổng số học sinh 9).

          d.  Xếp loại văn hóa, hạnh kiểm

              -  Xếp loại hạnh kiểm:

 Tốt:  60%;  Khá: 37% ;  TB: 3% ;  Yếu: 0%;

              - Xếp loại học lực:

         + Giỏi: 21% ;   Khá: 36 %  ;   TB: 36%  ;  Yếu, kém : 07% (kém  0,5%).

         + Lên lớp sau kỳ thi lên lớp trong hè năm 2015: 98,5% trở lên.

   - HS Giỏi cấp TP trở lên : 01 trở lên.  

 e. Hiệu quả đào tạo: 90% trở lên

           f. Thi đua

              - Trường : Tập thể  Lao Động Tiên Tiến, giữ vững các chuẩn của trường Chuẩn Quốc gia;

              - Đạt cơ quan “Văn hóa” cấp TP;

              - Chi bộ : Trong sạch vững mạnh;

              - Công đoàn: Xuất sắc;

              - Liên đội: Vững mạnh cấp Tỉnh;

              - Đơn vị  Giáo dục thể chất Tiên tiến cấp TP;

              - Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02; kết nạp đảng viên mới : 01;

              -  GV dạy giỏi TP : 03;

              - Đạt LĐTT : 88 % (39 người) /tổng cb, gv, cnv;

           - Đạt chuẩn nghề nghiệp theo chuẩn GV/THCS:100% và đều XL Khá, Tốt;

              - 100% CB,GV,NV : hoàn thành nhiệm vụ và xếp Khá trở lên;

              - GV dạy giỏi cấp  trường (Theo TT 21): 70 % trở lên, không có gv có nghiệp vụ sư phạm từ TB trở xuống; GV chủ nhiệm Giỏi: 38% (7 gvcn) trở lên.

              - Lớp TT: 50% trở lên; HS G : 21%, HSTT: 36%;

           - Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lí và dạy học (tất cả CB-VC đang giảng dạy và phụ trách công tác văn phòng đều sử dụng thành thạo tin học văn phòng, cán bộ quản lý (từ tổ đến BGH) có bằng A tin học.

Một số hình ảnh hoạt động của Hội nghị :

 
 Tìm kiếm

  
 Hỗ trợ cá nhân đơn vị
  
 Hình ảnh
  
Địa chỉ: Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3891106   Email: c2cthang.nt@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Kim Duyên - Hiệu trưởng
Thiết kế bởi CenIT