Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH CỦA CÁC LỚP KHỐI 6 NĂM HỌC 2022 - 2023

Các lớp khối 6 năm học 2022 - 2023 : Xem

SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM HỌC 2021 - 2022

*   SỬ DỤNG CÂU HỎI MAIEUTIC TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH LỚP 9: của Thầy Minh Ngọc : Xem

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA DÙNG Ở TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

Phụ huynh học sinh liên hệ đặt SGK cho học sinh tại thư viện nhà trường vào buổi sáng các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA

Sách giáo khoa lớp 6 : Xem.

Sách giáo khoa lớp 7 : Xem

  
 Liên hệ web
  
 Văn bản

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024 Trường THCS Cao Thắng

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024 : xem

Kế hoạch số 1108/KH-GDĐT ngày 23/6/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024

        Kế hoạch số 1108/KH-GDĐT ngày 23/6/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 : xem

Công văn số 929/SGDĐT-QLCL ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa V/v hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024

Công văn số 929/SGDĐT-QLCL : xem

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS CAO THẮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Cao Thắng : xem

Công văn số 9577/UBND-KGVX ngày 06 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Nghị Quyết số 12/2022/NQ-HĐND NGÀY 23/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Công văn số  9577/UBND-KGVX ngày 06 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Nghị Quyết số 12/2022/NQ-HĐND NGÀY 23/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa : xem

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022 - 2023

Công văn số 642/KH-GD ĐT ngày 09/6/2022 của Phòng Giáo dục Đào tạo Nha Trang "Về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023" : xem

Công văn số 560/SGD ĐT-QLCL ngày 17/03/2022 "Về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Công văn : xem

Công văn 620/SGDĐT-QLCL ngày 22/3/2021 của Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa

Công văn hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022:   Xem

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS CAO THẮNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2022 và TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

Xem

Quyết định 2536 về khung thời gian năm học 2019 - 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa :

Xem

  
 Lượt truy cập
  
SINH HOẠT KỈ NIÊM 70 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HÒA KHÁNG CHIẾN (23/10/1945 - 23/10/2015)

        Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp tìm mọi cách xâm lược nước ta một lần nữa. Đáp lời kêu gọi cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn quốc đã nhất tề đứng lên giết giặc cứu nước. Đóng góp một phần nhỏ bé nhưng rất hào hùng và anh dũng là 101 ngày đêm chiến đấu cầm giữ chân giặc Pháp tại mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa. Với niềm tự hào về truyền thống đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc rất hào hùng của dân tộc; Với lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu 101 ngày đêm tại mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa đã làm nên kỳ tích lịch sử của tỉnh nhà; Với mục đích góp phần giáo dục, bồi dưỡng, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu anh dũng của quân, dân Nha Trang – Khánh Hòa cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường; Trường THCS Cao Thắng đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nha Trang – Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945 – 23/10/2015) vào sáng thứ năm ngày 22/10/2015.

* Vài hình ảnh trong buổi lễ :

 
  

SINH HOẠT KỈ NIÊM 70 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HÒA KHÁNG CHIẾN (23/10/1945 - 23/10/2015)

        Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp tìm mọi cách xâm lược nước ta một lần nữa. Đáp lời kêu gọi cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn quốc đã nhất tề đứng lên giết giặc cứu nước. Đóng góp một phần nhỏ bé nhưng rất hào hùng và anh dũng là 101 ngày đêm chiến đấu cầm giữ chân giặc Pháp tại mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa. Với niềm tự hào về truyền thống đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc rất hào hùng của dân tộc; Với lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu 101 ngày đêm tại mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa đã làm nên kỳ tích lịch sử của tỉnh nhà; Với mục đích góp phần giáo dục, bồi dưỡng, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu anh dũng của quân, dân Nha Trang – Khánh Hòa cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường; Trường THCS Cao Thắng đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nha Trang – Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945 – 23/10/2015) vào sáng thứ năm ngày 22/10/2015.

* Vài hình ảnh trong buổi lễ :

 
 Tìm kiếm

  
 Hỗ trợ cá nhân đơn vị
  
 Hình ảnh
  
Địa chỉ: Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3891106   Email: c2cthang.nt@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Kim Duyên - Hiệu trưởng
Thiết kế bởi CenIT